Xəbərlər

Haqqımızda

Yazı

Heydər Əliyev

Ümummilli Lider

Milli ideologiyamızı hər yerdə tətbiq etmək üçün təhsil sahəsində Azərbaycan xalqının tarixinin tədrisinə çox ciddi fikir vermək lazımdır. Gənclərimiz öz tarixini, öz tarixi keçmişini gərək yaxşı bilsinlər. Çünki mənəviyyatımız, gənclərin bugünkü və gələcək mənəviyyatı bununla bağlıdır.