6q1a4172 6q1a4177

Şöbə  müdiri – Qarayeva Aygün Tahir qızı  31 avqust 1977 –ci  ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1995-ci ilə dək Yasamal rayonu  167  saylı  orta  məktəbdə  təhsil  almışdır.

1999-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsinin bakalavr pilləsini, 2001-ci ildə magistr pilləsini bitirmişdir.

2001-2012 –ci illərdə Bakı Humanitar Kollecində Riyaziyyat müəlliməsi vəzifəsində çalışmışdır

2012-ci ildən Bakı Biznes və Kooperasiya  Kollecində Riyaziyyat müəlliməsi vəzifəsində kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2012-2015-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun dissertantı olmuşdur.

2015-ci ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya müdafiə etmişdir.

2016-cı ildən Bakı Biznes və Kooperasiya  Kollecində Qiyabi şöbənin müdiri kimi işləməkdədir.

Şöbə  1957-ci  ildən  təşkil  olunub.  Hazırda  şöbədə  aşağıdakı  ixtisaslar  üzrə  kadr  hazırlığı  aparılır.

 1. Mühasibat uçotu
 2. Maliyyə işi
 3. Vergi və  vergitutma
 4. Bank işi
 5. Menecment
 6. Gömrük işi
 7. Marketinq
 8. Kommersiya
 9. Bələdiyyə təsərrüfatının  təşkili
 10. Turist mehmanxana  təsərrüfatının  təşkili  və  idarəedilməsi
 11. Mehmanxana turist  və  sanatoriya  kurort  komplekslərində iaşə  və servis
 12. Siğorta işinin təşkili
 13. İnformasiya texnologiyası  sistemləri
 14. Kompüter şəbəkələrinin və  hesablama  texnikasının təmiri  və  servis  xidməti
 15. Maliyyə işi (rus bölməsi)
 16. Bank işi (rus bölməsi)
 17. Turist mehmanxana  təsərrüfatının  təşkili  və  idarəedilməsi (rus bölməsi)

Şöbədə  tədris  məşğələləri  təsdiq  olunmuş  tədris  planlarına,  hər  bir  tədris  ili  üçün  payız  və  yaz  sessiyalarının  təşkili  və  keçirilməsinə  dair  tərtib  edilmiş  qrafiklərə  müvafiq  təşkil  olunub  həyata  keçirilir.

Şöbədə  fənlər  üzrə  tədris  məşğələləri  əsasən  yüksək  pedaqoji  staja  və  təcrübəyə  malik  olan  müəllimlər  tərəfindən  aparılır.  Əsas  diqqət  tələbələrlə  məsləhət  saatlarının,  mühazirə  praktik  işlərin  yüksək  səviyyədə  təşkilinə  tələbələrin  zəruri  metodik  sənədlərlə  təmin  edilməsinə  yönəldilmişdir.  Kollecin  mövcud  tədris  maddi-texniki  bazası-kitabxana,  kompüter  sinifləri,  elektron  lövhə  otaqları  tələbələrin  tam  istifadəsindədir  və  onlar  üçün  hərtərəfli  təhsilalma  şəraiti  yaradılmışdır.  Tələbələrin  sessiyalararası  dövrlərdə  suallarının  cavablandırılması  üçün  ixtisas  fənn  müəllimlərinin  məsləhət  saatlarının  vaxt  cədvəli  tərtib  olunur  və  icrasına  nəzarət  edilir.