Şöbə  müdiri –  Mirzəyev Vilayət Bədir oğlu 06 sentyabr 1970 – ci ildə Cəlilabad rayonu Məlikqasımlı kəndində anadan olmuşdur.

1987 – ci ildə Məlikqasımlı kənd orta məktəbini bitirmiş, 1988-1990 – cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.1991-1995 – ci illərdə Azərbaycan Kooperasiya İnstitutunun məzunu olmuşdur.

1995-1999 – cu illərdə AR ETKTİ və Tİ- nin aspirantura şöbələrini bitirərək “Müxtəlif təsərrüfat formaları şəraitində əmək ehtiyyatlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi” (Azərbaycan Respublikasının Lənkəran – Astara bölgələrinin materialları üzrə) mövzüsunda dissertasiya işini müdafiə edərək İqtisad elmlər namizədi adını almışdır.

2001 – ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində baş müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.2007 – ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Vergi və statistika” kafedrasında dosent vəzifəsinə təyin edilmişdir.2008-2013 – cü illərdə “Vergi və ststistika” kafedrasının, 2013-2018 – ci illərdə “İqtisadiyyat və vergi işi” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. Dos. V.B.Mirzəyev ali məktəb tələbələri üçün “Milli iqtisadiyyat”, “Vergi sistemi”, “Vergilər və vergitutma”, “Vergi işinin təşkili”, “İqtisadi təhlil”, “İqtisadi təhlil və audit”, “İdarəetmə təhlili”, “Maliyyə təhlili”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Vergi inzibatçılığı”, “Maliyyə hesabatlarının təhlili” tədris proqramlarının, “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə “İstehsalat və Diplomqabağı təcrübənin proqramı və yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstərişin”, “Maliyyə vəziyyətinin təhlili metodiki vəsaitin”,  “Maliyyə təhlilinin əsasları” adlı dərs vəsaitinin müəllifidir.

2018 – ci ildən Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinin “Vergi və Bank işi” şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyir.

Şöbədə  3 ixtisas  üzrə  kadr  hazırlığı  aparılır.

  1. Vergi və vergitutma
  2. Bank işi
  3. Gömrük işi
  4. Bank işi (rus bölməsi)

Şöbədə  dərs  aparan  müəllimlər  tədris  etdiyi  fənn üzrə  ali  baza  təhsilinə  malikdir.  Şöbənin  işi  Azərbayan  Respublikasının  Təhsil  haqqında  qanununa,  Təhsil  Nazirliyinin  “Orta  ixtisas  təhsili  müəssisələri  şöbələrinin  işinin  təşkili  haqqında”  əsasnaməyə  kollecin  nizamnaməsinə  müvafiq  təşkil  olunub  tənzimlənir.

Şöbədə  tələbə  gənclərin  sinifdaxili  və  sinifdənkənar  tərbiyə  işlərinin  aparılması,  tarixi  günlərdə  elm  və  mədəniyyət  ocaqlarına  tənəzzöhləri,  hər  il  Şəhidlər  xiyabanına  ziyarətlər  təşkil  olunur.

Kollecin  bütün  elektron  lövhə  otaqları,  kompüter  sinif  və  laboratoriyaları,  idman  zalı,  akt  zalı,  kitabxana,  şöbə  tələbələrinin  tam  istifadəsindədir.  Tələbələrin  istehsalat  və  Diplomqabağı  təcrübələri  Maliyyə,  Vergi  digər  müəssisə  və  şirkətlərdə  təşkil  olunub  həyata  keçirilir.

Şöbənin  işi  Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  qanununa,  kollecin  nizamnaməsinə  Təhsil  Nazirliyinin  müvafiq  normativ  sənədlərinə  müvafiq  təşkil  olunub  aparılır.

2014/2015-ci  tədris  ilindən  şöbədə  tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilmişdir.  Şöbədə  təhsilin  yüksək  səviyyədə  və  peşəkarlıqla  qurulması,  Tələbə  gənclər  arasında  tədris  intizamının  möhkəmləndirilməsi,  sağlam  işgüzar  mühitin  yaradılması  sahəsində  zəruri  tədbirlər  təşkil  olunub  həyata  keçirilir.