Şöbə müdiri – Həsənova Nəzakət Rafiq qızı 09 oktyabr 1983 – cü ildə Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.

2001 – ci ildə Yasamal rayonu 13 saylı orta məktəbi bitirmiş, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasına daxil olmuş və 2005 – ci ildə həmin ali məktəbi “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə” istiqaməti üzrə müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.2005-2007 – ci illərdə Azrəbaycan Dövlət neft Akademiyasının magistratura pilləsində təhsilini davam etdirmiş və “Strateji idarəetmə” ixtisası üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005 – ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Kooperasiya Universitetində müxtəlif vəzifələrdə (operator, xəzinədar, müəllim, baş müəllim) çalışmışdır. Hal-hazırda həmin Universitetin “menecment və ticarət” kafedrasının 0.5 ştat baş müəllimidir.

2012 – ci ilin sentyabr ayından Bakı Biznes və Kooperasiya kollecində 0.5 ştat müəllim vəzifəsində fəaliyyətə başlamış,2013 – cü ilin sentyabr ayından 2018 – ci ilin sentyabr ayına qədər mühasib vəzifələrində çalışmışdır.

2018-ci il sentyabr ayından  “Turizm və İnformasiya texnologiyaları” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı olmuş, 19 may 2018 ci ildə Bakı Dövlət Universitetində 5312.00 “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə “Qloballaşma şəraitində əmtəə bazarının strateji idarəetmə istiqamətləri” mövzusunda iqtisad üzrə fəlsəfə elmi dərəcəsi üzrə dissertasiya müdafiə etmişdir.

Şöbədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:

  1. Turizm və onun təşkili.
  2. Turizm və onun təşkili (rus bölməsi)
  3. Mehmanxana turist  və  sanatoriya  kurort  komplekslərində  iaşə  və servis.
  4. İnformasiya texnologiyası  sistemləri.
  5. Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti.

Şöbənin işi “Təhsil haqqında” Azərbaycan respublikası Qanununa, Təhsil Nazirliyinin müvafiq normativ sənədlərinə, Kollecin nizamnaməsinə, “Orta ixtisas təhsili müəssisələri şöbələrinin işinin təşkili” haqqında əsasnaməyə və hər tədris ili üçün şöbənin tərtib və təsdiq edilmiş iş planına müvafiq həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr 203 – cü il tarixli 354 saylı qərarına və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 31.01.2014 – cü il tarixli 101 saylı əmrinə müvafiq olaraq 2014/2015 – ci tədris ilindən şöbədə tədrisin kredit sistemi ilə təşkilinə keçilmişdir.

Şöbədə təhsilin yüksək səviyyədə təşkili və peşəkarlıqla qurulması, tələbə gənclər arasında nizam intizamın möhkəmləndirilməsi, sağlam işgüzar mühitin yaradılması sahəsində müntəzəm olaraq zəruri tədbirlər təşkil olunur və həyata keçirilir.