IMG_9292IMG_9290IMG_5845

Həmidov  Ramiz  Hacıbala  oğlu  25  may  1951-ci  ildə  Oğuz  rayonunun  Kərimli  kəndində  müəllim  ailəsində  anadan  olub.  Orta  məktəbi  1968-ci  ildə  Bakı  şəhəri  39  saylı  orta  məktəbdə  bitirib.

1968 – 1969 – cu  illərdə  Bakı  şəhəri  8  saylı  Tikinti  idarəsində  fəhlə  işləyib.
1969 – 1973 – cü  illərdə  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  “Kitabçılıq – informasiya”  fakültəsinin  “Kitab  əmtəəşünaslığı”  şöbəsində  oxuyub.
1973 – 1990 – cı  illərdə  təyinatla  Azərittifaqın  “Kitab  ticarəti  idarəsində”  əmtəəşünas, Baş  əmtəəşünas,  Bazanın  direktoru,  rəis  müavini  vəzifələrində  çalışıb  və  həmin  illərdə  saat – hesabı  ilə  Biznes  və  Kooperasiya  kollecində  dərs  deyib.
1985 – 1990 – cı  illərdə  Moskva  Kooperativ  İnsitunun  Bakı  filialının  “Ticarətin  iqtisadiyyatı”  fakültəsində  qiyabi  təhsil  alıb.
1990 – cı  ilin  sentyabr  ayından  Bakı  Biznes  və  Kooperasiya   kollecində  əvvəl  şöbə  müdiri,  sonra  müəllim,  1995 – ci  ildən  etibarən  isə  “Biznes  və  idarəetmə”  şöbəsinin  müdiri  vəzifəsində  işləyir.
1996 – 2000- ci  illərdə  Bakı  Dövlət  Universitetinin  “Kitabşünaslıq  və  Nəşriyyat  işi”  kafedrasının  dissertantı  olmuşdur.

15  elmi  məqaləsi,  4  metodik  göstəricisi,  6  tədris  proqramı  çap  olunub

Bakı Biznes  və  Kooperasiya  kollecində  Biznes və idarəetmə şöbəsində 2004-cü ildən şöbə müdiri vəzifəsində işləyir.

Şöbədə  6  ixtisas  üzrə  kadr  hazırlığı  aparılır.

  1. Menecment
  2. Marketinq
  3. Kommersiya
  4. Bələdiyyə  təsərrüfatının  təşkili
  5. Sığorta işi

Şöbənin  işi  Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa,  “Orta  ixtisas  təhsili  müəssisələri  şöbələrinin  işinin  təşkili”  haqqında  əsasnaməyə,  kollecin  nizamnaməsinə  və  hər  tədris  ili  üçün  şöbənin  tərtib  təsdiq  edilmiş  planına  müvafiq həyata  keçirilir.

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  26  dekabr  2013-cü  il  tarixli  354  saylı  qərarına  və  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirinin  31.01.2014-cü  il  tarixli  101  saylı  əmrinə  müvafiq  olaraq  2014/2015-ci  tədris  ilindən  tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilmişdir.

Şöbədə  Tələbə  gənclərin  fiziki  və  mənəvi  tərbiyəsinin,  hüquq  və  düşüncəsinin  hüquq  mədəniyyətinin  inkişaf  etdirilməsi,  xalqımızın  milli-mənəvi  dəyərlərinin  təbliği  işinin  təşkili  sahəsində  əməli  tədbirlər  planlaşdırılıb  həyata  keçirilir.

Tələbələrin  Diplomqabağı  istehsalat  təcrübəsi  Bakı  Şəhəri  üzrə  rayon  bələdiyyə  idarələrində  Kontinental  marketlərdə  gömrük  məntəqələrində  təşkil  olunur.

Şöbənin  işi  Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  qanununa,  kollecin  nizamnaməsinə  Təhsil  Nazirliyinin  müvafiq  normativ  sənədlərinə  müvafiq  təşkil  olunub  aparılır.

2014/2015-ci  tədris  ilindən  şöbədə  tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilmişdir.  Şöbədə  təhsilin  yüksək  səviyyədə  və  peşəkarlıqla  qurulması,  Tələbə  gənclər  arasında  tədris  intizamının  möhkəmləndirilməsi,  sağlam  işgüzar  mühitin  yaradılması  sahəsində  zəruri  tədbirlər  təşkil  olunub  həyata  keçirilir.