” Novruz ” oyanışa , sülhə , dostluğa , birliyə aparılan bir çağırışdır.