“Dil xalqın ruhunun təzahürüdür,dil onun ruhu,ruh isə onun dilidir.”(Humboldt)