Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinin “Mühasibat uçotu, iqtisadiyyat və maliyyə” fənn birləşməsinin müəllimi Həsənova Nəzakət Rafiq qızı 19 may 2018-ci il tarixdə BDU-nun Elmi Şurasında 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtis