BAKI BİZNES VƏ KOOPERASİYA KOLLECİ ÜZRƏ 2018/2019-cu TƏDRİS İLİNƏ ÜMUMİ ORTA TƏHSİL BAZASINDAN QƏBUL OLUNMUŞ TƏLƏBƏLƏRİN QEYDİYYATI İLƏ ƏLAQƏDAR LAZIM OLAN SƏNƏDLƏR.