Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi tərəfindən orta təhsil müəssisələrində özünütəhlil hesabatlarının hazırlanmasına dəstək məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə Bakı Biznes və Koo