“MEHMANXANA İŞİ VƏ KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN SERVİSİ”  ŞÖBƏSİ

“VERGİ VƏ BANK İŞİ” ŞÖBƏSİ

“BİZNES VƏ İDARƏETMƏ” ŞÖBƏSİ

“MÜHASİBAT UÇOTU VƏ MALİYYƏ” ŞÖBƏSİ

ƏYANİ VƏ QİYABİ ŞÖBƏLƏR ÜZRƏ BURAXILIŞ DÖVLƏT İMTAHAN CƏDVƏLİ