1. Ahmet-batman-sabah-uykum
 2. Azərbaycan Tarixi (E.Namazova)
 3. Azerbaycan-dili-ve-nitq-medeniyyeti
 4. İngilis dilində zamanlar sistemi
 5. İsmayıl Şıxlı Seçilmiş əsərləri II cild
 6. Bulqakov Master ve Marqarita
 7. Oguz Atay-tehlikeli oyunlar
 8. Xalid Hüseyni çərpələng uçuran
 9. Xalid Hüseyni ve daglardan seda gəldi 
 10. Azerbaycan_dilinin_sinonimler_lüğəti
 11. Mahmud Kashgarinin Divani luget-it-turk əsərinde etnonimlər
 12. Qedim türk dili
 13. Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru I cild
 14. Turk ədəbi dillərinin birliyinə doğru II kitab