6q1a4160

Fənn  birləşməsinin  sədri – Bəşirova Şəfəq Elmuraz qızı “Dövlət İqtisad Universiteti”nin “ümumi iqtisadiyyat” ixtisasını bitirib.

Fənn  birləşməsində -28  nəfər  müəllim  fəaliyyət  göstərir:

 1. Abbasova Dilşad Məhəmməd
 2. Əliyeva İlahə Əliyulla
 3. Məmmədov Zakir Ağarza
 4. Həmidov Ramiz Hacıbala
 5. Dadaşov Anar Eynulla
 6. Həsənova Nəzakət Rafiq
 7. Mehdiyev Famil Buludxan
 8. Mahmudov Vaqif Şərif
 9. Əliyev Tariyel Hüseyn
 10. Cavadova Bəyaz Səttar
 11. Əliyeva Fatma Həsən
 12. Hüseynov Səfər Kərəm
 13. Hüseynova Nigar Adil
 14. Hüseynova Aytən Hacıbaba
 15. İsmayılova Ülviyyə Adil
 16. İsgəndərova Sevil Mirmövsüm
 17. İsmayılova Aynurə Əbülfət
 18. Mənsimov Nizami İsgəndər
 19. Nəzərova Günel Əbdülməmməd
 20. Məmmədova Gülşən Yaqub
 21. Mirzəyev Vilayət Bədir
 22. Rüstəmova Məhluqə Fərəc
 23. Sadıqov Telman Cəfər
 24. Vəliyeva Könül Heydər
 25. Həsənova Sevda Elşən
 26. Həmzəyeva Validə Əsəd
 27. Mənsurlu Namiq Məhəmmədəli
 28. Rzayev Mehman Ağabala

Hamısı  tədris  etdiyi  fənn  üzrə  baza  təhsilinə  malikdir.  Onlardan  18  nəfəri  Dövlət  İqtisad  Universitetini,  8  nəfəri  Azərbaycan  Kooperasiya  Universitetini,  3  nəfəri – Moskva Kooperasiya İnstitutunu,1 nəfəri isə Sankt – Peterburq Maliyyə İqtisad İnstitunu bitirmişdir.Fənn  birləşməsinə  daxil  olan  müəllimlər  baza  təhsillərinə  uyğun  olaraq  “Mühasibat  uçotu”,  “Audit”,  “Maliyyə”,  “Dövlət  büdcəsi”,  “Mikroiqtisadiyyat”,  “Vergi  və  vergitutma”,  “Vergi  sistemi”  fənnlərini  tədris  edirlər.

2013/2014-cü  tədris  ilində  fənn  birləşməsinin  müəllimi İ. Əliyeva  tərəfindən  “Azərbaycan  iqtisadiyyatı”  fənninin  tədris  proqramı  işlənib  hazırlanmış  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  təsdiq  olunmuşdur.  “Mühasibat  uçotu”  fənn  müəllimi  S.K. Hüseynov  “Mühasibat  uçotu,  vergilər  audit”  adlı  metodik  vəsait  işləyib  hazırlamışdır.

2014/2015-ci  tədris  ilindən  Tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilməsi  ilə  əlaqədar  olaraq  zəruri  hazırlıq  işləri  aparılır,  müəllimlər  ilə  seminar  məşğələlər  maarifləndirmə  işləri  təşkil  olunur.