IMG_9269AC6A0542

Fənn  birləşməsinin  sədri – Abduyev  İman  Abdu  oğlu   Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  yanında  Dövlət  İdarəçilik  Akademiyasını  bitirmişdir.

Fənn  birləşməsinin  16  üzvü  vardır:

 1. Abduyev İman
 2. Əliyeva Aynur Ramiz
 3. Nəsirova Sevinc Akif
 4. İsmayılova Nazilə Yaşar
 5. Kazımov Ramil Bəhman
 6. Əhmədov Samir Zamir
 7. Həsənova Ofeliya Mikayıl
 8. Səlimova Ülviyyə Tacir
 9. Məhərrəmova Sevinc Sabir
 10. Dünyamalıyeva Könül Xalid
 11. İsayeva Nərmin Elşad
 12. Mansurova Zeynəb Hamlet
 13. Şükürova Aygün Vaqif
 14. Məmmədova Nərgiz Vətən
 15. Musayeva Rəna Abbasəli
 16. Hacıyeva Aynurə Nəriman

 

Onlardan  8 nəfəri  Bakı  Dövlət  Universitetini,  3  nəfər  Azərbaycan  Pedaqoji  Universitetini,  2  nəfər  Bakı  Slavyan  Universitetini,  1  nəfər  Lənkəran  Dövlət  Universitetini,  1  nəfər  Bakı  Asiya  Universitetini,  1  nəfər  isə  Azərbaycan  Beynəlxalq  Universitetini  bitirmişdir.

Bu  fənn  birləşməsinin  müəllimləri  baza  təhsilinə  müvafiq  olaraq  “Fəlsəfə  politologiya  və  sosiologiya”,  “Tarix”,  “Azərbaycan  tarixi”,  “İnsan  və  cəmiyyət”,  “Psixologiya”,  “Peşə  etikası” “Mülki və əmək hüququ” fənlərini  tədris  edirlər.

Müəllimlərdən  1  nəfəri  Əliyeva  Aynur  Ramiz  qızı  Tarix  elmləri  üzrə  fəlsəfə  doktorudur.  1  nəfər  isə  dissertantdır.  Fənn  birləşməsinin  müəllimləri  tarixi  günlərə,  tarixi  şəxsiyyətlərin  yubileylərinə  həsr  edilmiş  elmi  praktik  konfranslarda,  digər  ictimai  kütləvi  tədbirlərdə  fəal  iştirak  edir,  aktual  mövzularda  çıxışlar  edirlər.