IMG_9124IMG_9212IMG_9214IMG_5907

Fənn  birləşməsinin  sədri – Quliyeva  Afət  Adil  qızı – Azərbaycan  Kooperasiya  Universitetinin  məzunudur,  Əmtəəşünas  və istehlak malları üzrə ekspertiza fənnini tədris edir .Hal – hazırda Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantıdır.

Fənn  birləşməsində – 30 nəfər  müəllim  fəaliyyət  göstərir:

 1. Abdullayeva Yeganə Əsəd
 2. Abbasova Ləman Lətif
 3. Ağayeva Mehriban Ələkbər
 4. Abbasova Aygün Zahir
 5. Behbudova Mehriban Cəlal
 6. Camalov Rövşən Elşən
 7. Dəmirova Aygül Akif
 8. Əsgərova Sevinc Fəxrəddin
 9. Əliyeva Yasəmən Əli
 10. Hüseynova Aynur Adil
 11. Hacıyeva Xədicə Rüstəm
 12. Hüseynova Zeynəb Namaz
 13. Haşımova Fəridə Rasim
 14. Hacıyev Fuad Oqtay
 15. Xancanbəyova Nisəxanım İsabəy
 16. İmanova Könül Fikrət
 17. İsmayılova Süsəm İslam
 18. İbadova Səbahət Əsəd
 19. İlyaszadə Sevinc Veysəl
 20. Quliyeva Afət Adil
 21. Qasımova Gülzar Maarif
 22. Məstəliyeva Bəyimağa Şuşa
 23. Məmmədova Kifayət Qurban
 24. Məmmədov Musa Məhəmməd
 25. Ramazanov Ağamehdi Məmməd
 26. Rüstəmova Mehriban Sədrəddin
 27. Şixəliyeva Vüsalə Ramiz
 28. Sarıyeva Aynur Bəxtiyar
 29. Talıbov Səbuhi Əlibala
 30. Məmmədli Səfiyyə Abuzər

Bütün  müəllimlər  tədris  etdiyi  fənn  üzrə  baza  təhsilinə  malikdir.

Onlardan  10  nəfəri  Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetini,  3  nəfər  Azərbaycan  Dövlət  Neft-Kimya  Akademiyasını,  10  nəfəri  Azərbaycan  Kooperasiya  Universitetini,  1  nəfər  Azərbaycan  Texniki  Universitetini,1 nəfər Qafqaz Universitetini, 4 nəfər Bakı Dövlət Universitetini, 1 nəfər isə ADAU-nu bitirmişdir.

Fənn  birləşməsinə  daxil  olan  müəllimlər  baza  təhsilinə  uyğun  olaraq  “Menecment”,  “Marketinq”,  “İaşə  məhsullarının  istehsal  texnologiyası”,  “Ərzaq  və  qeyri-ərzaq  mallarının  əmtəəşünaslığı  və  ekspertizası”,  “Dünya  iqtisadiyyatı”,  “Beynəlxalq  iqtisadi  münasibətlər”,  “Gömrük  işinin  təşkili”,  “Gömrük  nəzarətinin  təşkili”,  “Gömrük  ödəmələri”,  “Kommersiya  işinin  təşkili”,  “Bələdiyyə  təsərrüfatının  təşkili  və  idarə  edilməsi”,  “İnsan  resurslarının  idarə  edilməsi” ,”Maliyyə və bank menecmenti”,”Turizm” fənlərini  tədris  edirlər.

2013\2014-cü  tədris  ilində  fənn  birləşməsinin  sədri  Afət  Quliyeva  tərəfindən  “Qida  fiziologiyası”  fənninin  tədris  proqramı  işlənib  hazırlanmış  və  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  təsdiq  olunmuşdur.

2014/2015-ci  tədris  ilindən  “Tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkili”nə  keçilməsi  ilə  əlaqədar  fənn  birləşməsində  ciddi  zəruri  hazırlıq  işləri  aparılır,   müəllimlər  ilə  seminar  məşğələlər  maarifləndirici  tədbirlər  təşkil  olunur.

Fənn  birləşməsi  təlim  tərbiyə  prosesinin  təşkili  və  təkmilləşdirilməsi  ilə  bağlı  təşkil  olunan  elmi-praktik  konfranslarda  fəal  iştirak  edir.