Fənn birləşmə sədri – Həsənova Sevda Əli qızı
Fənn birləşməsində 28 müəllim fəaliyyət göstərir:

1.Abbasova Ləman Lətif

2.Abdullayeva Yeganə Əsəd

3.Ağasıyeva Könül Hüseyn

4.Ağayeva mehriban Ələkbər

5.Allahverdiyeva Dürdanə Həsən

6.Babazadə Samir ismayıl

7.Behbudova Mehriban Cəlal

8.Dəmirova Aygül Akif

9.Eyvazova Əminə Rövşən

10.Əsgərova sevinc Fəxrəddin

11.Hacıyeva Aygün Zahir

12.Hacıyeva Xədicə Rüstəm

13.Haşımova Fəridə Rasim

14.Həsənova Səriyyə İlqar

15.Həsənova Sevda Əli

16.Hüseynova Aynur Adil

17.İlyaszadə Sevinc Veysəl

18.İmanova Könül Fikrət

19.İsmayılova Ülviyyə Adil

20.Məlikova Aybəniz Şıxbala

21.Məmmədli Səfiyyə Abuzər

22.Mustafayev Azər Arif

23.Qasımova Səbahət Əsəd

24.Quliyeva Afət Adil

25.Ramazanov Ağamehdi Məmməd

26.Sarıyeva Aynur Bəxtiyar

27.Şıxəliyeva Vüsalə Ramiz

28.Xancanbəyova Nisəxanım İsabəy

Onlardan 15 nəfər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini, 6 nəfər Azərbaycan Kooperasiya Universitetini, 2 nəfər Bakı Dövlət Universitetini, 1 nəfər Mingəçevir Pedaqoji İnstitutunu, 1 nəfər Moskva Kooperativ İnstitutunu (Bakı filialı), 1 nəfər Gəncə Aqrar Universitetini, 2 nəfər Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişdir.

Müəllimlərdən 1 nəfər İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 3 nəfər doktorantdır.

Fənn birləşməsinə daxil olan müəllimlər baza təhsilinə müvafiq olaraq “Menecment”, “Marketinq”, “Kommersiya”,”Bələdiyyə iqtisadiyyatı”, “Bələdiyyə təsərrüfatı”, “Gömrük işinin əsasları”, “Əmtəəşünaslıq”, “Turizm coğrafiyası” fənnlərini tədris edirlər.

2016/2017 – ci tədris ilində fənn müəllimləri A.Quliyeva “Kommersiya”, Ə.Sevinc “İnsan resurslarının idarə edilməsi”, “Bələdiyyə təsərrüfatı”, İ.Sevinc “Yemək hazırlığı üzrə praktiki məşğələ” adlı tədris proqramlarını işlənib hazırlamışlar və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

2014/2015-ci tədris ilindən tam orta təhsil bazasından olan qruplarda “Tədrisin kredit sistemi ilə təşkili”nə keçilmişdir. 2018/2019-cu tədris ilindən natamam orta təhsil bazasından olan qrupların “Tədrisin kurikulum sistemi ilə təşkili”nə keçilməsi ilə əlaqədar müəllimlər ilə zəruri təşkilatı və maarifləndirmə işləri aparılır.